För Elanägare

För att ta del nyheter ifrån oss på Nordic Yachts och Elan, vänligen fyll i nedanstående fält!
I och med att jag skickar dessa uppgifter godkänner jag att Nordic Yachts får lagra mina uppgifter. Vi garanterar i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) att vi behandlar dina person-, adress-, och e-post uppgifter konfidentiellt. Vi lämnar aldrig vidare dina uppgifter för bearbetning av tredje part, det vill säga andra företag eller organisationer.